Sincos

W zaleznosci od kąta

Obraz test

Co Wam w sercu gra? Jakie nuty wypełniają Waszą pięciolinię życia? Co wpływa, co kształtuje naszą osobowość? Co uwrażliwia, co uświadamia i pomaga a co hamuje? Ciekawość… pragnienie poszukiwania, uczenia się, odkrywania, rozwoju… codzienne kroki, wybory, decyzje. Manuały… subtelność dźwięków lub potęga brzmienia… Czyż

Pierwszy raz w to miejsce trafiłem w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Zapadał wieczór. Podjechałem z Kolegą rowerem. Zmierzaliśmy w kierunku Kalwarii Pacławskiej i postanowiliśmy w rejonie Haczowa zatrzymać się na nocleg. Już wówczas bryła świątyni wywarła na mnie ogromne wrażenie.

Filip Melanchton – XVI wieczny reformator religijny i najbliższy współpracownik Marcina Lutra, wypowiedział takie słowa: ,,jest wiele rzeczy, których namalować nie sposób, choć można o nich mówić słowami”. Są miejsca, które jakby wymykają się… wszelkim zasadom, logice, ludzkiej wyrażalności…  Bo jak

Za kilka godzin Wigilia… już za chwilę Boże Narodzenie… W swoich wędrówkach lubię zaglądać, zatrzymywać się w kościołach. W miejscach tych czuję się dobrze. By przysiąść, zatopić się w myślach, porozmawiać… By spróbować przywołać ducha dawnych mieszkańców, usłyszeć cień modlitw. Wprawdzie w