Sincos

W zaleznosci od kąta

Obraz test

Niedawno byliśmy na Świętej Górze Grabarka, pozostańmy więc jeszcze w tych klimatach, a słowem i obrazem dzisiejszego wpisu niechaj będą treści z unikatowej książki nieżyjącego już księdza mitrata Grzegorza Sosny, oraz zdjęcia z tegorocznych podróży po Podlasiu. ,,Święte miejsca i

Przed miesiącem, było mi dane obejrzeć krótką, zaledwie kilkuminutową pantomimę. Jej tytuł to ,,Ręce”. Wykonawcami byli chłopcy, młodzieńcy, podopieczni Sióstr Służebniczek Dębickich, które od stu lat na Śląsku Cieszyńskim w Skoczowie, prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla chłopców i mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Pantomima ta,

Chyba każdy potrafi wyrazić jak brzmi definicja czułości. Synonimem czułości są: opiekuńczość, dobrotliwość, pieszczotliwość, łagodność, ciepło, serdeczność, przychylność, życzliwość. Wyzwala ona ckliwość, rozczulenie, wzruszenie. Nasza noblistka, Olga Tokarczuk, nazywa ją ,,najskromniejszą odmianą miłości”. Na co dzień najczęściej niedostrzegana, bo oczywista i naturalna. To drobne gesty

Kategoria subtelności w estetyce marginalnie pojawiła się już w starożytności, o czym wspominał Cyceron. W średniowieczu subtelność znaczyła większą delikatność i staranność w wykonaniu dzieła sztuki. Popularność i dzisiejsze znaczenie termin uzyskał w końcu XVI wieku, w okresie manieryzmu. Istotę subtelności sformułował Girolamo Cardano

,,Kto namalował pierwszą ikonę? Tradycja wschodnia utrzymuje, że pierwszą ikonę namalował św. Łukasz na blacie nazaretańskiego stołu, uwieczniając postać Maryi z Dzieciątkiem. Do dziś wielu ikonom maryjnym przypisuje się Łukaszową proweniencję. Niestety, nauka dawno już umieściła tę tradycję wśród wczesnochrześcijańskich

Wspominałem już wielokrotnie o upodobaniu, jakie znalazłem m.in w drewnianej architekturze. Oczywiście niebagatelny wpływ wywarło miejsce zamieszkania, co powodowało łatwiejszy, szybszy dostęp, niejako oswojenie od najmłodszych lat. Maleńkie kościółki, tajemnicze cerkiewki wciąż gdzieś mijałem, dotykałem wręcz. Przed dziesiątkami lat po