Sincos

W zaleznosci od kąta

Obraz test

,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – Wisława Szymborska Dodam może, że czytanie książek dla dzieci, a szczególnie dzieciom, może być czymś co zapadnie na długie lata życia. Czytanie bowiem uczy samodzielnego myślenia, pobudza wyobraźnię, wyrabia cierpliwość. Rozwija

Popełniłem przed kilkoma miesiącami pewne wpisy. Powrócę do nich ponownie. Może nawet powtórzę użyte już zwroty, myśli, które wówczas były przy mnie. Przywołam nawet obrazy, które już publikowałem w różnorakich mediach społecznościowych. Mam bowiem potrzebę. Chcę by przekaz ten

Pisarz, reżyser, Krzysztof Czyżewski wypowiedział taką myśl: ,,Przez miejsce przebiega meridian, niewidzialna nitka losu. Jesteśmy nimi połączeni, choć świadomość nam dana nie zna całego ich układu. To, co nazywamy przeznaczeniem, wyobrażam sobie jako wielkie krosno obracające się od tkania świetlistych