Sincos

W zaleznosci od kąta

Obraz test

Zastanawiałem się ostatnio jakim wpisem chciałbym rozpocząć Nowy Rok. Gdzie tym razem Was zabrać, jakim słowem opowiedzieć, które refleksje z życia przywołać… A obraz? By był bliski, by dopełniał myśli, może choć w drobnym szczególe, detalu, by sięgnął w głąb mnie… Nas… wszystkich

Lubicie jeździć pociągiem? W ostatnich latach, incydentalnie wsiadam do niego, można nawet rzec, czynię to od wielkiego dzwonu. Niestety, podróżowanie samochodem odbiera tę przyjemność, jaką było/jest podziwianie krajobrazu przez okno toczącego się wolno wagonu kolejowego. Nie wspomnę o zawieraniu nowych znajomości, poznawaniu niezwykłych historii,

Kilkukrotnie zapraszałem Was w Beskid Niski, ostatni raz raptem przed niecałym tygodniem. Lubię te miejsca, wiele ścieżek darzę sentymentem, wspomnienia z nich są bardzo bliskie i wyraźne. Dziś więc postanowiłem ukazać ten świat raz jeszcze ale od innej strony, a impulsem do tego,

Jak ten czas umyka… mam wrażenie, że od ostatniego wpisu z bagien minął dopiero rok, ale kiedy spoglądam na daty, aż trudno uwierzyć, że pierwszy z nich ukazał się prawie idealnie przed trzema już laty. Dawno mnie tam nie było. W ubiegłym

,,Pojęcie ,,Genius loci” mieści się niewątpliwie w kręgu określeń ściśle związanych z niematerialną wartością krajobrazu. Duch miejsca rozumiany jest bowiem jako zespół właściwości, które nadają określonej części środowiska człowieka – poszczególnym miejscom – obiektom, domom i zespołom, miastom, ogrodom, wreszcie

,,Roztoczańskie pagóry, żywiczny zapach lasów, malownicze doliny rzek z kaskadami wodospadów. Dostojne piękno i zaskakująca różnorodność krajobrazów, cisza i spokój, czyste powietrze, wartościowe zabytki i bogata w wydarzenia historia.” Tak zalety tej krainy opisywał Włodzimierz Wójcikowski w swoim przewodniku po