Sincos

W zaleznosci od kąta

Obraz test

Jeszcze kilkanaście lat wstecz, najbliżej można to było uczynić na Węgrzech. Do braci Madziarów docierały nie tylko pelikany, ale też cudownie wybarwione żołny. Teraz te drugie pojawiają się i u nas, a spotkania takie nie należą już do rzadkości, ptaki te coraz chętniej

Miesiące letnie, wakacyjne to odpoczynek :-) Ale nie zawsze tak bywa, czasem aura skutecznie powstrzymuje przed wyruszaniem w plener, tym bardziej kiedy z nieba nieustannie kapie. Wówczas najlepiej schronić się gdzieś pod dach, odwiedzić muzeum lub poszukać innych atrakcji. A

Zaglądamy to tu to tam. Tym razem ścieżka zaprowadziła Nas do kolejnego niezwykłego miejsca. Jest nim Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, a konkretnie Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Sokolarnia, znajdujący się na tym terenie. Temat ,,rzeka”, przez Nas dopiero