Sincos

W zaleznosci od kąta

Obraz test

,,Bóg wybacza zawsze, człowiek czasami, a natura nie wybacza nigdy” Naturalne rytmy przyrody wpisane są w nasze codzienne życie, pewnego wahadła czasu nie sposób zmienić. Żyjąc w zgodzie z rytmami przyrody wiemy, że i w zimnie i przemijaniu jest wiele ludzkiej,