Sincos

W zaleznosci od kąta

Obraz test

Popełniłem przed kilkoma miesiącami pewne wpisy. Powrócę do nich ponownie. Może nawet powtórzę użyte już zwroty, myśli, które wówczas były przy mnie. Przywołam nawet obrazy, które już publikowałem w różnorakich mediach społecznościowych. Mam bowiem potrzebę. Chcę by przekaz ten

Pisarz, reżyser, Krzysztof Czyżewski wypowiedział taką myśl: ,,Przez miejsce przebiega meridian, niewidzialna nitka losu. Jesteśmy nimi połączeni, choć świadomość nam dana nie zna całego ich układu. To, co nazywamy przeznaczeniem, wyobrażam sobie jako wielkie krosno obracające się od tkania świetlistych